Demo

Khao-Chang
One Day Trip

โปรแกรมทัวร์ ตกปลา ตกหมึก One Day Trip

โปรแกรม ตกปลา One day trip (กลางวัน)

08.00 น.                 บริการรถรับส่งลูกค้า โดยเริ่มรับลูกค้าจุดแรกที่หาดทรายขาว

09.00 น.                 เดินทางถึงท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง

09.00 น.                 เรือออกเดินทางสู่หมายตกปลาต่างๆ ในแนวบริเวณเกาะช้าง และเกาะต่างๆรอบเกาะช้าง
                                ลูกค้าสนุกสนานกับการตกปลา (หากลูกค้าตกปลาได้มีบริการทอดให้ทานบนเรือ)

12.00 น.                 บริการอาหารเที่ยง ผลไม้ น้ำดื่ม และกาแฟ บนเรือ

13.00 น.                 สนุกสนานกับการตกปลาต่ออย่างเพลิดเพลิน
                               (กรณีลูกค้าตกปลาได้มีบริการทอดให้ทานบนเรือ หรือลูกค้าต้องการนำกลับบ้านได้ค่ะ)

15.00 น.                 เรือออกเดินทางจากหมายตกปลามุ่งหน้าสู่ท่าเรือท่าบางเบ้า เกาะช้าง

16.00 น.                 เรือเดินทางถึงท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง และขึ้นรถกลับที่พักอย่างปลอดภัย พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่                    1,200 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก – ท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง

อุปกรณ์ในการตกปลา และเสื้อชูชีพ

อาหารเที่ยง ผลไม้ น้ำดื่ม และกาแฟ บริการบนเรือ


โปรแกรม ตกหมึก ตกปลา One day trip (กลางคืน)

17.00 น.                 บริการรถรับลูกค้า โดยเริ่มรับลูกค้าจุดแรกที่หาดทรายขาว

18.00 น.                 ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง และเดินลงเรือที่จุดปลายสะพานบางเบ้า

18.15 น.                 เรือออกเดินทางสู่หมายตกปลาหมึก เมื่อถึงหมายตกหมึกลูกค้าสนุกสนานกับการตกหมึกแบบสดๆตัวเป็นๆกันค่ะ
                               จนได้เวลา 20.00 น. จบกิจกรรมการตกหมึกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมตกปลาตกปลากันค่ะ
                                - บริการอาหารเย็น ผลไม้ น้ำดื่ม และกาแฟ บนเรือ พร้อมกับชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกกลางทะเลกันค่ะ

20.00 น.                 ได้เวลาสนุกสนานกับการตกปลาทะเลตัวเป็นๆกันต่อค่ะ และ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการตกปลาทะเล
                                 จนได้เวลา 5 ทุ่ม ทางเรือเดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง (กรณีลูกค้าตกปลาได้ มีบริการทำให้ทานบนเรือค่ะ)

24.00 น.              เรือเดินทางถึงท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง และ ขึ้นรถกลับ ที่พัก อย่างปลอดภัย พร้อมความประทับใจแบบสุดๆ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่                    1,200 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก – ท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง

อุปกรณ์ในการตกหมึก , ตกปลา และเสื้อชูชีพ

อาหารเย็น ผลไม้ น้ำดื่ม และกาแฟ บริการบนเรือ

 

บริการเรือเช่าเหมาลำ 

เรือเช่าเหมาลำ /Private Boat

ราคา

หมายเหตุ

เรือไม้สำหรับดำน้ำ / ตกปลา / ตกหมึก/ อื่นๆ

ราคาตามจำนวนลูกค้าและสถานที่ไป

ติดต่อสอบถาม โทร 0626832555

เรือ Speed Boat

ราคาตามจำนวนลูกค้าและสถานที่ไป

ติดต่อสอบถาม โทร 0626832555

***รับจัดกรุ๊ปเหมาด้วยค่ะ***

 

 

porn porn