Demo

Khao-Chang
Homestay

เขานอกโฮมสเตย์

เขานอกโฮมสเตย์ เกาะช้าง ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของเกาะช้าง ฝั่งตะวันตก เสน่ห์ของบ้านบางเบ้า คือหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ในทะเลทุกหลังคาเรือน แต่สำหรับเขานอกโฮมสเตย์ ตั้งแยกตัวจากหมู่บ้านบางเบ้า อย่างชัดเจน โดยตั้งโดนเด่นอยู่บริเวณเขานอก เขานอกโฮมสเตย์เป็นบ้านหลังแรกที่ตั้งอยู่ปากอ่าวบ้านบ้านบางเบ้า มองเห็นทัศนียภาพของบ้านบางเบ้าได้อย่างชัดเจน จึงเป็นที่มาของบ้านพักกลางทะเล บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ อาหารทะเลสด รสชาติอร่อย และกิจกรรมต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ตกปลาหมึก ดำน้ำ มีไว้คอยต้อนรับทุกท่าน โดยจัดบริการเป็นแบบแพ็คเกจที่พัก อาหาร และกิจกรรมดำน้ำ


บ้านพักหลังใหญ่กลางทะเล (บ้านปลายสะพาน)


บ้านพักหลังใหญ่ริมทะเล


บ้านพักหลังเดี่ยวริมทะเล


บ้านพักหลังเดี่ยวบนฝั่ง


 

porn porn